Köyümüzün eski Dili
 

KÖYÜMÜZÜN ÖNCE´DEN KULLANDɪǦɪ DIL

Kelime Ara:

-A-

 

Aalen - Dur,Eğlen,Bekle  

Aaleşme - İkamet etme,Oturma  

Aan - İnek yavru yapɪnca ilk sütünden yapılan bir yiyecek

Aba - Aileden olan yaşlɪ kadɪn  

Abdeshane - Tuvalet

Abı -  Anne    

Acer - Yeni   

 Ağız Birlemek - iki kişiAnlaşarak aynı şeyl eri konuşmas   

Ağnanmak -  Eşeğin yere yatıp yuvarlanması

Ağrıklı - Hastalıklı   

Ağzı Kızıl - kuşların yumurtadan yeni çıkmış yavrusu

Ağzını Bellemek - Bir daha yapmamaya karar vermek
Ahraz - Dilsiz, Konuşamayan, Konuşma özürlü  

 Al -  Kırmızı     

Ala Aaaz - Geveze,boş konuşan,dengesiz konuşan  

Alaşa -  Köpek gibi herşeye burnunu sokan

Alayı -  Hepsi

Alazlandɪ - Hafif yanmaya başlɪyan ateş

Albastı -  Yeni doğum yapana Bayana uğradı sanılan cin    

Alengirli -  Gösterişli,tuhaf,acayip,karışık    

Alma - Elma  

Anadan Üryan - Çıplak

Anadut - Üç parmaklı tarım aleti

Anayın babayın aşını içiyim - Bu kadarda olmaz,Yok daha neler

Andavallı - Aptal,geri zekalı

Angut - Aptallığın simgesi,ördek cinsi bir kuş    

Apırcın Oldu - Şaşırdı,heyecan bastı   

Arık - Zayıf,çelimsiz

Arkaç - Koyun sürüsünün yattığı yer  

Asbab - Elbise çamaşırı

Asikli Eksik Etek - Avrat,hanım,eş anlamında  

  - Yemek

Aaşam - Akşam   

Avara - Boş, işsiz

Avgın  - Suyun aktığı kanal,ark

Avrat - Eş,hanım,kadın

Avuçlamak - Elle kavramak  

Avurt  - Ağzın yan boşlukları ( Avurdunu Şişirme )   

Ayak Yolu - Tuvalet,hela 

Azap - Erkek hizmetkar

Aɪzbaa - Çuval ağzı bağlanan ip

Azık - Yolcu yemeği

 

 

-B-  

Baba çıkasıca -  Sinirlenince eşyaya söylenen bir söz

Baba yiyeysice - Çocuklara kızınca söylenen söz

Babaaa - Zıkkım olsun

Babal - Vebal,günah

Bacı - Büyük ve küҫük kız kardeş  

Bağrı Geçmek - Hafifçe uykuya dalmak  

Baha - Fiyat,ücret  

Balak - Manda yavrusu

Baldırcan - Patlıcan

Banak - Lokma,Yufka ile yemekte yapılan sunak  

Baş Bıçağı - Ustura

Baş Kili  - Sabun yerine kullanılan toprak  (kil)

Başı Kurtulmak - Kadının sağlıklı doğum yapması

Başını Bağlamak - Nişanlamak,söz kesmek,evermek

Başını Yitirmek - Eksiğini tamamlamak  

Bayaktan - Az önce, Deminden   

Bazlama - Eşkili hamurdan sacda yapılan ekmek türü

Becek - Köşe  

Bekitmek - Sıkıştırmak

Bent  - Su önüne kurulan basit set  

Bezek -  Kilot ve şalvarda lastik takılan kısım

Bıcılgan - Ayak parmakları arasında ki yara

Bıdık -  Küçük yumurta

Bıldır - Geçen yıl

Bıngıldak - Yeni dogan Bebeklerin kafasında ki yumuşak kısım   

Bibi  - Hala

Bicik -  İnek

Biçala  - Bir ara  

Bigoşam  - Bir avuç   

Bir Süyem - Baş parmakla işaret parmağı arası

Bişi -  Tava içi pişirilen bazlama  

Bodu -  Kaz

Boruç - İbrik Benzeri, toprak testi  

Böör - Vücudun Yan Kısmı

Bonker  - Cömert

Boo  - Hayret sözü  

Bostan  - Kavun,karpuz vb.yetişen yer

Bürük -  Beyaz baş örtüsü       

Bugatlek -  Bu kadar

Buuz  - Kin, garaz  

Bulamaҫ - Un çorbası    

Bünelek -   Sinek türünden bir hayvan  

Burunsalık - Hayvanı zapdetmek için burnundan bağlanması

Buydum - Çok üşümek    

Büngüldeme  - Kaynama  

Büzütmek - Hareketsiz yarı oturur halde olmak,üşümek   

 

 

-C-/-Ҫ-   

Cavlak -  Suyun hızla aktığı yer   

Cenderme -  Jandarma

Cirahat  - İrin

Cerek  -  İnce uzun ağaç,Uzun boylular içinde kullanılır   

Ceyran  - Elektrik

Cıba -  Tiftiği kesilen keçi  

Cıbır - Parasɪ olmuyan züğürt  

Cıfıt  - Şirret,şerli,karışık

Cılga -  Keçi yolu

Cılındırık - Kötü et parçası

Cılk -  Bozulmuş, kokuşmuş yumurta

Cımbıldama -  Oynaklık etmek  

Cıncık - Cam parçası, porsenelden mamul eşya boncuk

Cıngıl  - Üzüm salkɪmɪ

Cıngırdak -  Çocuk oyuncağı  

Cırcır  - Fermuar  

Cırtık - Eli ayağı durmayan, Şımarık 

Cibicik  - İki eli birbirine vurma,alkış   

Cimcik -  İki parmakla eti kıstırma  

Cimcime - Zayıf,cılız

Cin Arabası - Bisiklet

Cingan Gadağı - Başı geniş ve yassı çivi

Cinni - Deli   

Culuk -  Hindi

Cülüzü Düşük - Halsiz yorgun 

Cümbülcomaat -Toplu,Halde hekes  

Cuvara  - Sigara

 Çabıt - Eski bez parçası

Çağ - Kağnının önüne dikilen kalın ağaç  

Çağlık -  Önceki banyo yeri

Çaşırlı - Ayakları telekli kuş

Çakıldak -  Su değirmeni taşı, koyunun yününe yapɪşan pislikler

Çalgı - Bitkiden mamül Süpürge (Dügünlerde davul zurna ҫalan grup)

Çalıh - Çarpılmış,bir yana eğilmiş,yatmış

Çalkama -  Ayran  

Çalma -  Pekmezin koyusu   

Çav  - Hayvanların cinsel organı

Çebiş -  Bir yaşında ki keçi

Çiç -  Saptan ayrılan buğday yığını

Çelği -  Dülbenti arkaya doǧru baǧlanan,yaşmak  

Çeltek -  Çopan yardımcısı çocuk   

Çemkirme - Sözle karşılık verme

Ҫimmek - Banyo yapmak yɪkanmak
Ҫeten - Saman taşɪma aracɪ 
Ҫul - Kendir´den yapɪlma tahɪl kurutmak iҫin yer yayǧɪsɪ
  
 

-D-

Dabaz - Cilt üzerinde kaşıntı veren ufak kabarcıklar   

Depik - Tekme

Dişirici - Dilenci

Dibek -  Bulgur ve benzeri şeylerin dövülmesinde  kullanɪlan taş

Dilkırma - Kibar konuşma

Dinelmek - Ayakta durma   

Domuşma -

Surat asma

Donyağ  -  İçyağ-Çok soğuk insanlar içinde kullanılır

Dölek - Doğru, düz olan arazi (akɪllɪ uslu )    

Döşek - Yatak

Dulda - Esintisiz, sakin, kuytu yer  

Duska - Çene  

Dürtme - Elle yapılan uyarı 
Dünek - Tavuklarɪn gecelediǧi ҫita üstü yüksek yerler

 

-E-

Ellaham - Herhalde  

Emlik - Yeni doğan kuzu  

Emmi - Amca   

Essah - Doğru    

Evrağaç - Yufka Ekmeği çeviren ahşap yassı tahta

 

-F-

Fıhare -  Fakir

Fışkı - Gübre (Hayvan pisliǧi)

Filik - Tiftik  

Fos - Boş çıkma

 

-G-

Gön    - Hayvan derisi

Goruh  - Üzümün olmamɪşɪ

Gecgere  - Tahtadan yapɪlmɪş dört kollu taşɪyɪcɪ

Gabala - Tartı ve ölçüsüz tahmin

Gabara - Üzeri tümsek ufak çivi

Gambak - Ufak ağaç parçası

Ganara - Doymak bilmeyen  

Gardak - Kumaş üzerinde kırışıklık

Gatık  -  Süt ve süt ürünlerinin tümü; 

Gaynar  - Çok sıcak

Gıdık - Gerdan

Gındap - Kalın keten iplik  

Gırışma - Poz yapma, üstten bakma

Gırmızı -  Domates  

Gıvırtma - Yan çizme

Gicişme - Kaşınma  

Gödek - Kuyruksuz veya kuyruğu kısa

Goolamak - Dedikodu yapma

Gop - Koş 

Gücülen - Zorlukla

Güllep - Menteşe

Gunnamak – At ve eşek gibi  hayvanın doğurması

Gursak -  Mide ile gırtlak arası

Guşene  - Büyük tencere   

Gübür - Çöp

Güzlük - Erken doǧan kuzu

Gayɪş - Deri yapɪmɪ kemer

Gümpür – Patetes

Göynek - gömlek

 

 

-H-

Hacet - Takɪm edevat

Helke - Bakɪr ve plastik kova

Heri - Rɪca etme istekde bulunma lütfen şeklinde ҫeşitli ifadelerde kulanɪlɪr

Horanta - Aile mensuplarɪ

 

-ɪ-/-I-

ɪrgalamak -  ilgilenmek

İlâân - Leğen

İlletli - Kötü, sürekli hastalığı olan  

İrişki - Et sucuğu

İşlik - Yakasɪz gömlek

İyaa -  Kaburga kemiği
Idare - Bez fitilli aydɪnlanma aracɪ
Iskembi - Sandelye
Itaa - Yufka yaparken un yere dökülmemesi iҫin yere serilen bez

 

-K- 

Kahya - Muhtar

Kan alma - Tuvalete gitme (küҫük )

Kanak -  Çay, Akarsu   

Karık -  Bahçede ekim için oluşturulan alan

Kaydalamak - Birşekilde hɪzlɪ yürümek  

Kaygana -  Yufka ekmeği tavada yumurta ile kızartmak

Kemçik - Küçük, zayıf, minyon yüz.

Kenef - Tuvalet     

Kerç - İnat etmek, kıskandırmak  

Kerme  - Koyun Ağılından çıkarılan yakacak                                

Kertik  -  Çentik 
Kelp - Köpek

Kırık -  Bir insanın Aşkı , Dostu   

Kirik - Sıpa

Kiritme - İnat etme

Kirtişli - Tırtıklı yüzey  

Koşam - Bir elin dolusu kadar anlamɪnda

Koşma  - Eski yapılarda   tavanınan duvar arasɪ  

Koşum - At arabasına at bağlama takımı

Kotele - Bana doğru at, fırlat
Köpüme - Yünden yapɪlmɪa yelek türü giysi

Kömbe - Sac arasında yapılan bir çeşit çörek     

Küfül Küfül - Serin esen yel

Kumük - Ön dişleri çürük olan  

Külek - Ahşap yağ ve yogurt kabı

Küllük - Ocak ve soba küllerinin döküldüğü yer

 

 

-L-

Lalek - Leylek  

Langır langɪr -  Geveze boş konuşan

Loo -  Dam toprağını sıkıştıran silindir şeklinde taş

 

-M-

Makat - Sedir

Malamat etmek - Rezil etmek

Masimek - Değer vermek   

Mayası cımbıldak - Gerçek kişiliğini gösterme

Mazarat - Yaramaz çocuk
Martlah - Komik kişi (şakacɪ)

Mertek - Tavan örtmekde kullanılan kısa ağaçlar

Meses - Ucu çivili sopa

Mıh - Çivi

Mılcıma - Çürüme

Milek  - Kokuşmuş çamur; balçık

Müallim – Ögretmen

Musturlanmak  - Kendine acɪndɪrmak

Maşraba - Bakɪr yapɪmɪ su bardagɪ

 

-N-

Nacak  - Küçük balta

Nodul - Sopa ucundaki çivi

Nörüyon - Ne yapıyorsun, Nasılsın iyimisin ?

 

-O-/-Ö-

Öz - Küçük akarsu

Öcbelenmek - Bilirlik taslamak işi uzatmak

Ötaaҫe - Karşɪ taraf

 

 

-P-

Pambık - Pamuk  

Pantul - Pantolon   

Pişkir - Havlu  

Pala pırtı - Deǧişik türde Çamaşırlar

Pırtma - Hedefi şaşırmak

Pusma - Bir yere ҫökerek gizleme

Pine - Kümes  

Pöhrek - Tuğla gibi pişmiş topraktan yapılan su yolu

Pertlek - Dışa taşan iri göz

Pürçüklü - Havuç

Pavlike - Fabrika veya fabrika türü işletme

Portekel - Portakal

Puhare – Baca

Pahla - Fasülye
Pat - Tahta´dan yapma sedir
Pindir - Peynir
Pötün - Ayakabɪ

 

-S-/-Ş-

Savak - Aptal    

Seklem – Tarɪm ürünleri konan ҫuval  

Selefeden - Bedavadan geçinen

Serpeneg - Kerpiç evlerde dam saҫaklarɪ

Sındı - Makas
Sɪҫan - Fare

Sini  - Büyük tepsi

Sıracalı  - Işe yaramayan beceriksiz  

Sokum - Lokma

Sumsa - Yumruk

Şaplak - Tokat

Şemşamer - Ayçiçeği

Şergada - Belalı

Şikirsiz  - Yüz veҫehresi Çirkinolan

Şilte - Yatak yorgan yüzü
Şibi - Ördek

 

-T-

Tavatır - Çok iyi
Taha - Duvar oyularak yapɪlan bir şekil raf

Tebelleş olma - Başa bela olma      

Tıngır -  Iҫerisinde banyo yapɪlan legen türü eşya  

Tıstan - Karaböcek
Tezelden - Ҫabucak
Torpah - Toprak
Tömsek - Toprak Kabartɪsɪ,Küҫük tepe 

Tohlu  - Bir yaşında kuzu  

Toplu - Pencere

Tort  - Çivili köpek tasması  

Töhmürüklü - Öksürüklü hasta

Tuluk - Şişman kilolu

Tuman - Pijama veya geniş alt giysi

Tumdurmak -  Suya gömmek  

Tum ma - Suya dalma  

Tuvarlak - Yuvarlak

Tükan - Dükkan

Tiyari – Uҫak

Tevellütkaҫ - Yaşɪnɪz kaҫ (veya kaҫ yaşɪndasɪn olarakda kullanɪlɪr)

 

 

-U-/-Ü-

Uğunmak  -  Acɪdan kendinden geҫmek  Nefesi kesilmek

Urba - Elbise  

Urgan  - Yün  ve kendirden yapɪlan kalɪn ip

Urupla - Bir kiloluk tahıl ölçü birimi

Üzlük - Ҫanak yapɪmɪ küҫük yaǧ konan eşya

 

 

-V-

Vasek - Rehin

Vɪzırdama - Fazla konuşma

Vıh Kele - Acıma, Yanma sözü

 

-Y-

Yanı  böğür - Yan taraf

Yanpiri - Yan yan yürüme

Yarenlik  - Şakalaşma hoş sohbet

Yektiri - Topallayarak yürüme

Yilikme - Çocukların yaramazlık yapması   

Yerden yığma - Kısa boylu

Yɪrɪk Yırtık - Eskimiş parҫalanmɪş şekilde

Yumuş - Büyükler tarafɪndan verilen görev

Yaalɪk – mendil

 

-Z-

Zaarki - Herhalde sanɪrɪm

Zirze -  Kapɪ  aҫma kapatma ve asma Kilit iҫin kullanɪlan yer

Zıllımak -  Oyun bozanlık   

Zibil - Çok bulunan  

Zo - Tırpanla biçilirken  çayır yada ekinin yere yatɪşɪ

Zortlama - Yapɪlmɪş pazarlɪktan sonra fazladan istenilen para

 

 
 

Ana Sayfa

Ziyaretci Defteri iletisim ^Yukari Cik
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=